Έκθεση Ζωγραφικής "ΚοΑΝ και άλλα ανΆΛοΓΑ"

Έκθεση Ζωγραφικής "ΚοΑΝ και άλλα ανΆΛοΓΑ"

Η Image Gallery παρουσιάζει τον καλλιτέχνη και performer Ιάσων Βενετσανόπουλο στη δεύτερη ατομική του έκθεση με τίτλο ΚοΑΝ και άλλα ανΆΛοΓΑ.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στην Image Gallery την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2014 στις 19:00.

Έκθεση Ζωγραφικής "ΚοΑΝ και άλλα ανΆΛοΓΑ"

gallerytheimage.com

Member login

Connect
Sign in using Facebook

Request new password

Not a member yet? Register!

Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.