Έκθεση Φωτογραφίας: Eye Phone

Έκθεση Φωτογραφίας: Eye Phone

Η Image Gallery παρουσιάζει τη νέα δουλειά του φωτογράφου Κώστα Βέργα με τον τίτλο
eye phone

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, στις 19:00.

Ωράρια λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή 16:00-20:00, Σάββατο 11:00-17:00, Κυριακή 12:00-16:00

Έκθεση Φωτογραφίας: Eye Phone

gallerytheimage.com

Member login

Connect
Sign in using Facebook

Request new password

Not a member yet? Register!

Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.